Korte verhalen | 10 bundels


In de jaren '80 had ik soms nog de tijd om korte verhalen en gedichten te schrijven. In dit overzicht een aantal voorbeelden daarvan. Vanaf 1985 stak ik al mijn energie in honderden professionele artikelen, handleidingen, (cursus)boeken en meer schrijfsels (waaraan te verdienen was ...). Sinds die tijd heb ik geen fictie meer geschreven.

Het ligt in de bedoeling de komende jaren alle ruim 100 verhalen en gedichten te gaan digitaliseren en hier te gaan plaatsen. Alles is geschreven middels een typemachine en netjes ingebonden. Van elke bundel bestaat meestal maar één exemplaar. Alleen van 'Vrienden die verjaren' heb ik meer exemplaren gemaakt. In elk verhaal kwam één van mijn vrienden als hoofdpersoon terug. Elk van deze vrienden kreeg een exemplaar hiervan. Het 'Koekoeksmeer' was deels een verslag van de geografie-excursie van mijn opleiding naar de Vogezen en deels een verzonnen verhaal. Binnen de SOL (Stichting Opleiding Leraren te Utrecht) werd dit boekwerkje met een kleine oplage als 'syllabus' gedrukt en verkocht aan mijn medestudenten. Jaarlijks hebben we met deze groep nog een reünie.