Cursusboek Quayn - deel I (1e editie)


Door: Allard Bijlsma

Jaar: 2016

Uitgever: Instruct

Aantal pagina's: 236

Standaard cursusboek bij de online toetsapplicatie Quayn. Bedoeld voor starters met het programma. In 13 hoofdstukken komen het maken van itembanken, het arrangeren van een toets, het inplannen en afnemen en het analyseren van uitslagen aan de orde.

Deze 1e editie is in de loop van 2019 opgevolgd door een 2e editie én een 2e deel, als vervolg op dit deel [klik hier ].