Glasvezelproject Zuid-Drenthe


Vanuit mijn vroegere bedrijf De Rode Planeet bv, hebben we dit Kompas-subsidietraject uitgevoerd. Glasvezel had geen enkele instelling nog en Zuid-Drenthe was als voorbeeldgebied aangewezen, waar diverse pilots voor werden ontwikkeld. Vanuit mijn bedrijf deed Reinder Dijk mee (ook: Hanzehogeschool), vanuit Viviani, Rein Sybesma (ict-coördinator) en vanuit de CHN studenten als Jolien Venning (nu DRP en leerkracht PO).

We bouwden met studenten diverse e-learningmodules en digitale toetsen, steeds op basis van wensen van leerkrachten. Q-modus had de regie over een e-learningcluster van noordelijke bedrijven, waar DRP aan deelnam. Voortouw werd daarbij genomen door Gea Vellinga (Q-Modus).

Hieronder: artikel bij het project in 'Regionieuws', van februari 2007.