Mijn Planologische Projecten Top 30

Als sociaal geograaf heb ik een grote interesse voor planologische projecten, overal in Nederland. Ik bezoek er maandelijks een aantal en laat daar dan ook wat van zien in mijn Facebook-account. Veel nu afgeronde projecten speelden een rol in mijn Simcity 2000 Boek Voor Nederland)   


Hieronder: metro van Amsterdam, geopend in 2018.           


HUIDIGE PROJECTEN

 • Waterdunen | Zeeland
 • Marker Wadden | IJsselmeer
 • Verbreding Van Starkenborghkanaal | Groningen-Friesland
 • Dijkverzwaring in heel Nederland
 • Zandsuppletie waddeneilanden | Friesland
 • Zuidelijke Ringweg | Groningen
 • Uitbreiding vliegveld | Lelystad
 • Verdieping A9 bij Amsterdam-Zuid | Noord-Holland
 • Parklaan Ede | Gelderland
 • Nieuw station Ede-Wageningen | Gelderland

Hieronder: dijkverzwaring Lauwersmeerdijk | 2021.


AFGERONDE PROJECTEN

 • Ombouw spoorlijn naar metro, van Rotterdam naar Hoek van Holland | Zuid-Holland
 • Uitbreiding metronet | Amsterdam
 • Elektrische bus | Groningen-Zuidhorn
 • Maasvlakte 2 | Zuid-Holland
 • Kunstverdediging | Petten
 • Ontwikkeling Eemshaven | Groningen
 • Langsdammen | Tussen Wamel en Opheusden
 • Uitbreiding Schiphol | Haarlemmermeer
 • Ontwikkeling Blaakgebied | Rotterdam
 • Overkapping en ondertunneling A1 | Maastricht

Hieronder: strand- en duincreatie bij Petten | 2019


PROJECTEN UIT HET VERLEDEN

 • Ontwikkeling Flevopolders | Flevoland
 • Oosterscheldedam | Zeeland
 • Dijkverzwaring Westerschelde | Zeeland
 • Aanleg Afsluitdijk | Noord-Holland en Friesland

Hieronder: Nagele, modeldorp in de Noordoostpolder | 2021