Biografie | Allard Bijlsma


Ik ben geboren en getogen in het Veluwse Ede, heb van 1985-2014 in en rond Groningen gewoond en gewerkt en sinds die tijd weer terug in Ede. Hieronder zie je wat ik in de tussentijd zoal heb ondernomen.

Algemeen en Opleiding

 • Geboortedatum: 14 november 1961
 • Geslacht: man
 • 1966-1974 Kleuter- en lagere school Groen van Prinsterer aan de Wulplaan in Ede
  (later: onderdeel van CNS Ede) te Ede.
 • 1974-1980 HAVO | via het Streeklyceum (later: Het Streek), te Ede.
 • 1980-1985 HBO | lerarenopleiding SOL te Utrecht, 2e graads aardrijkskunde en geschiedenis. Specialisatie (3e vak): ict&onderwijs via Teachip.
  (later: Hogeschool van Midden-Nederland)
 • 1986-1988 HBO | opleiding 'speciaal onderwijs', via Seminarium voor Orthopedagogiek te Zeist.
 • 1994-1996 WO | doctoraalprogramma 'regionale geografie' en postdoctorale lerarenopleiding aan de RuG te Groningen, master: 1e graads aardrijkskunde. Specialisatie/scriptie: ict & geografie.

Werkervaring

 • 1980-1985 Weekend-verkoper in de (latere) Free Record Shop binnen de POLS-vestiging te Ede, van het concern Scheer & Foppen.
 • 1985-1994 Docent aardrijkskunde, geschiedenis en informatica aan de vso-lomschool 'De Wilgenborgh' te Groningen, nu onderdeel van het CSG Groningen.
 • 1987-1998 Voorzitter van de stichting Geodata (voorloper DRP), voor het verspreiden van educatieve ict-kennis en het ontwikkelen van ict-content binnen en voor het onderwijs.
 • 1994-1998 Docent informatica/multimedia aan het Instituut Onderwijs (later: IEC) van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden [NHL/ nu: NHL Stenden]
 • 1998-2006 ICT-trainer informatica bij het Educatief Centrum Noord en Oost (ECNO), onderdeel van het Instituut Educatie en Communicatie (IEC) van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL/ nu: NHL Stenden)
 • 1998-2007 Oprichter/directeur van Uitgeverij De Rode Planeet te Zuidhorn. Producten die ik met mijn team heb ontwikkeld: WinToets, WinWijk, MijnEigenKrant, Observer, EduBouwdoos en meer.
 • 1989-heden: auteur van meer dan 30 game-, leer- en cursusboeken voor het onderwijs. [ zie bibliografie ]
 • 2007-2018 Oprichter/directeur van De Rode Planeet bv te Zuidhorn. Producten die ik met mijn team heb ontwikkeld: QuaynSupport, OnlineToetsportaal en (vernieuwde) Bloqs Examentraining.
 • 2010-2017 Mede-oprichter en mede-directeur van Questionwise bv te Zuidhorn.
  Belangrijkste product dat we hebben ontwikkeld: Quayn (www.quayn.nl).

Andere ervaring

Naast betaald werk, heb ik ook meegewerkt aan tijdschriften en geparticipeerd in landelijke en regionale projecten. Hierbij een kort overzicht van de belangrijkste of leukste:

 • 1980-1983 Redacteur GJV-Bea'68 te Ede.
 • 1980-1984 LCGJ leider van zomer-jeugdkampen, voor jongeren met een rugzakje. Onder meer te: Noorbeek, Beekbergen, Schiermonnikoog en Hattem. Heb jaarlijks 1 of 2 kampen van een week begeleid. 
 • 1983-1985 Redacteur 'Lijn 11', studentenmagazine van de SOL te Utrecht.
 • 1984-1985 Voor de Streek VVV te Ede drie brochures over geografie en historie geschreven en 12 educatieve fietsroutes ontwikkeld. Uitgebreid in de pers geweest. Als vervolg daarop de 'Ede-Flop' ontwikkeld, een diskette met al deze informatie voor gebruik op een DOS-computer.
 • 1985-1987 Actief in Scholengroep Amnesty International in Groningen.
  Op diverse scholen voorlichting gegeven over AI.
 • 1987-1998 Oprichter en voorzitter van de stichting Geodata.
  In de stichting meegewerkt aan ongeveer 100 educatieve softwareproducten.
  Uitgebreide catalogus van educatieve software opgebouwd.
 • 1988-1992 Oprichter en hoofdredacteur van het tijdschrift Geodata-Bulletin, uitgave van de stichting Geodata. Meegewerkt aan meer dan 50 artikelen over onderwijs&ict.
 • 1992-1998 Redactielid van de tijdschriften Geografie en Geografie-Educatief, van het KNAG te Utrecht. Tientallen artikelen geschreven over ict & geografie.
 • 1990-1993 Als kaderdocent binnen het APS te Utrecht meegewerkt aan het ontwikkelen van voorbeeldlessen voor de basisvorming aardrijkskunde.
 • 1992-1995 Onbezoldigd moderator voor het onderdeel aardrijkskunde, binnen het Bulletin Board System SLOLijn, een project van de SLO te Enschede, o.l.v Jan Lepeltak.
 • 1995-1998 Onbezoldigd beheerder van de vaklokalen aardrijkskunde, geschiedenis en informatica in de Digitale School (www.digischool.nl), o.l.v. Fred Capel & Erik Verhulp.
 • 1998-2006 Hoofdredacteur van het e-zine HANDS@ICT. Meer dan 150 artikelen geschreven over de relatie van onderwijs & ict en dan met name over digitaal toetsen.
 • 1995-2003 Educatief adviseur namens de NHL, binnen het samenwerkingsverband ICT-Noord, waartoe 30 scholen voor voortgezet onderwijs behoren. Tientallen lezingen verzorgd, dagvoorzitter geweest, studiedagen georganiseerd en als adviseur aangesloten bij buitenlandse reizen met schoolleiders en docenten.
 • 1985-2022 Tientallen artikelen over ict in het onderwijs verzorgd voor tijdschriften als School&Mediatheek, Samson-uitgaven, van 12-18, COS, Geografie-Educatief, I&I-bulletin, Vives, i-Canon, Breens.nl, enzovoorts.
 • 1990-2019 Meegewerkt aan lesmethodes en methodeondersteuning voor grote uitgeverijen als Thieme (WinToets en Observer), Meulenhoff (GeoBytes), Malmberg (Wereldwijs en DigiToets), Wolters Noordhoff (opzet nieuwe methode aardrijkskunde) en diverse kleinere uitgeverijen (rond Quayn, WinToets, Observer en Mediator).
 • 2003 Trainingen verzorgd op Curaçao en een netwerk voor ict&educatie opgezet, in opdracht van het RKCS.
 • 2008-2016 Verzorging van voorlichting aan en geven rondleidingen op het gebied van duurzaam ondernemen, met een focus op energie-besparing.
 • 2017 Presentaties in Suriname gegeven over digitaal toetsen en online examineren.
 • 2020-2022: ontwikkelaar van video-cursussen in Udemy.
 • 2020-2022: ontwikkelaar van de inhoud van het 'een-leven-lang-leren' platform LearnClearly: learnclearly.academy/methods 
 • 2021-2022: als toetsexpert verbonden aan het kennisplatform: breens.nl 

Nog steeds actief met:

 • 2015-heden: oprichter en eigenaar van toetsbureau opdendrieberg te Ede; actief in het schrijven van boeken, ontwikkelen van e-learning en het opzetten van itembanken voor het voortgezet onderwijs. Ik adviseer onderwijsinstellingen, uitgeverijen en toetsplatforms op het gebied van toetsconstructie en -conversie.
 • 2018-heden: als toetstadviseur actief voor diverse onderwijs gerelateerde instellingen, zoals de Iddink Group te Amersfoort (domein 'Leren en Lesgeven'), Uitgeversgroep Den Bosch (opzet itembank) en D'Centralize (ontwikkeling), Dugga (advisering), Breens.nl (artikelen), stichting Kennisnet (Wikiwijs Toetsen) en de vakorganisatie NVON (omzetten vragendatabase) en meer.
 • 2017-heden Ontwikkelaar van de Toetsenbank Aardrijkskunde, sinds najaar 2018 verkrijgbaar voor scholen in het voortgezet onderwijs. Verkrijgbaar via www.opdendrieberg.nl  
 • 2019-heden: ontwikkelaar van virtuele fietstochten en wandeltochten door Ede, onder meer binnen de app izi.TRAVEL. Ik verzorg ook fysieke rondleidingen door Ede.
 • 2020-heden: ontwikkelaar van virtuele vliegtochten en virtuele reizen, te gebruiken binnen onder meer het vak aardrijkskunde. Met speciaal YouTube-kanaal voor de gemeente Ede: www.myflyingatlas.nl en andere websites. 
 • 2021-heden: ontwikkelaar van het kennisplatform 'Atlas van Ede': www.atlasvanede.nl/ 
 • 2022-heden: zitting in het Research & Development Board van het Zweedse  toetsplatform Dugga: www.dugga.com  
 • 2022-heden: lid duurzaamheidscommissie VVE De Witte Hinde te Ede.
 • 2022-heden: vrijwilliger 'educatie' voor de coöperatie Land van Ons: landvanons.nl/ 
 • 2023-heden: ontwikkeling van de toetstools QuestionConstructionKit.com
 • 2023-heden: (gast)schrijver van artikelen voor de kritische Edese krant 'Edese Vos'

Softwareontwikkeling binnen De Rode Planeet bv

Als eigenaar/directeur van De Rode Planeet bv. [ www.drp.nl ] was ik verantwoordelijk voor het ontwerpen en functioneel beschrijven van software, handboeken en handleidingen. Denk hierbij aan:

 • 1993-2018 Ontwerper en medemaker van WinToets [toetsing]
  Programmeur: Peter Hartman - Zevenhuizen.
 • 1995-2004 Mede-ontwikkelaar van Observer [auteurstaal]
  Programmeur: Peter Hartman - Zevenhuizen.
 • 1995-2015 Ontwerper en medemaker van EduBouwdoos [bronnenbeheer]
  Programmeur: Peter Hartman - Zevenhuizen.
 • 1995-2008 Ontwerper en medemaker van WinWijk [omgevingsonderwijs]
  Programmeur: Wim Bijlsma - Wageningen.
 • 1999-2002 Vertaler en distributeur van Mediator, i.o.v. MatchWare Ltd.
 • 2004-2018 Mede-opdrachtgever en -bedenker van cms Jinny
  Programmeur: Joris van Montfort - Leeuwarden.
 • 2005-2008 Ontwerper en mede-ontwikkelaar van MijnEigenKrant
  Programmeur: Wim Bijlsma - Wageningen.
  Ontwikkeld in samenwerking met Kidsweek.
 • 2010-2016 Mede-ontwerper en projectleider QuizPlanet
  Programmeur offline: Peter Hartman - Zevenhuizen.
  Programmeur online: Paul Swennenhuis - Groningen.
 • 2010-2018 Mede-ontwerper en projectleider Quayn Portal en Mobile
  Programmeurs: Paul Swennenhuis en anderen.
 • 2014-2018 Mede-ontwerper en projectleider QuaynSupport
  Programmeur: Peter Hartman - Zevenhuizen.
 • 2018-2019 Mede-ontwerper en projectleider QuaynOffline
  Programmeur offline: Peter Hartman - Zevenhuizen.
  Programmeur player: Paul Swennenhuis - Groningen.

In 2019 heb ik al mijn taken op dit gebied overgedragen aan de Iddink Group in Amersfoort, inmiddels onderdeel van Sanoma Learning. Van alle genoemde software, wordt alleen Quayn nog door ontwikkeld.