Cursusboek Quayn - deel I


Door: Allard Bijlsma

Jaar: 2019 (2e editie) en 2021 (3e editie)

Uitgever: opdendrieberg

Aantal pagina's: 290

Standaard cursusboek bij de online toetsapplicatie Quayn. Bedoeld voor starters met het programma. In 17 hoofdstukken komen het maken van itembanken, het arrangeren van een toets, het inplannen en afnemen en het analyseren van uitslagen aan de orde.

In oktober 2019 is ook het tweede cursusboek bij Quayn verschenen.