Balgstuw | Ramsdiep

De balgstuw bij Ramspol is een opblaasbare dam bij Ramspol, gelegen tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer. Deze balgstuw is aangelegd om het gebied langs het Zwarte Meer te beschermen tegen vanuit het Ketelmeer opgestuwd IJsselmeerwater. Het is de grootste balgstuw ter wereld en de enige die is bedoeld als stormvloedkering.
De stuw is gebouwd door 'Hollandse Beton- en Waterbouw' in opdracht van waterschap Groot Salland en in werking gesteld eind 2002. Meer informatie in de [ Wikipedia ].