Participeren in een project

Informatie: Wil je zelf je eigen energie opwekken, maar kan dat niet waar je woont? Neem dan deel aan de vele projecten op het gebied van zonne-energie. Je kunt participeren met een zelf te kiezen bedrag en krijgt meestal jaarlijks een rendement uitgekeerd.

Voorbeeld in Ede: Bekendste voorbeeld in Ede waren de windmolens aan de A30 en ze zonnecentrale Meikade: https://valleienergie.nl/zonnecentrale-meikade/ In deze projecten kun je inmiddels niet meer participeren en zijn voltekend. Wel start binnenkort een nieuw project: https://valleienergie.nl/zonnewal-a12-ede/ 


In dit zonnepark aan de Meikade in Ede heb ik geparticipeerd.