Waterdunen | Zeeland

Het project Waterdunen behelst het binnendijks teruggeven van land aan de zee. Achter (!) de dijk is er sinds een tijdje weer eb en vloed. Bij springvloed kan de toevoer worden afgesloten. Foto's: januari 2023.