Top 20 projecten


Als sociaal geograaf volg ik lopende en aangekondigde planologische projecten in Nederland. Hieronder een overzicht van plekken die ik nauw volg:
(veel nu afgeronde projecten speelden een rol in mijn Simcity 2000 Boek Voor Nederland)

 

HUIDIGE PROJECTEN

 

Waterdunen | Zeeland

Marker Wadden | IJsselmeer

Verbreding Van Starkenborghkanaal | Groningen-Friesland

Dijkverzwaring in heel Nederland

Zandsuppletie waddeneilanden | Friesland

Zuidelijke Ringweg | Groningen

Uitbreiding vliegveld | Lelystad

Verdieping A9 bij Amsterdam-Zuid | Noord-Holland
Parklaan Ede | Gelderland
Nieuw station Ede-Wageningen | Gelderland

 

AFGERONDE PROJECTEN

 

Ombouw spoorlijn naar metro, van Rotterdam naar Hoek van Holland | Zuid-Holland

Uitbreiding metronet | Amsterdam

Elektrische bus | Groningen-Zuidhorn

Maasvlakte 2 | Zuid-Holland

Kunstverdediging | Petten

Ontwikkeling Eemshaven | Groningen

Langsdammen | Tussen Wamel en Opheusden

Uitbreiding Schiphol | Haarlemmermeer

Ontwikkeling Blaakgebied | Rotterdam

Overkapping en ondertunneling A1 | Maastricht

 

PROJECTEN UIT HET VERLEDEN

 

Ontwikkeling Flevopolders | Flevoland

Oosterscheldedam | Zeeland

Dijkverzwaring Westerschelde | Zeeland

Aanleg Afsluitdijk | Noord-Holland en Friesland