Top 20 | planologische favorieten

Als sociaal geograaf heb ik een grote interesse voor planologische projecten, overal in Nederland. Ik bezoek er maandelijks een aantal en laat daar dan ook wat van zien in mijn Facebook-account. 

Hieronder: metro van Amsterdam, geopend in 2018.

(veel nu afgeronde projecten speelden een rol in mijn Simcity 2000 Boek Voor Nederland)

 

HUIDIGE PROJECTEN

 

Waterdunen | Zeeland

Marker Wadden | IJsselmeer

Verbreding Van Starkenborghkanaal | Groningen-Friesland

Dijkverzwaring in heel Nederland

Zandsuppletie waddeneilanden | Friesland

Zuidelijke Ringweg | Groningen

Uitbreiding vliegveld | Lelystad

Verdieping A9 bij Amsterdam-Zuid | Noord-Holland
Parklaan Ede | Gelderland
Nieuw station Ede-Wageningen | Gelderland

 

AFGERONDE PROJECTEN

 

Ombouw spoorlijn naar metro, van Rotterdam naar Hoek van Holland | Zuid-Holland

Uitbreiding metronet | Amsterdam

Elektrische bus | Groningen-Zuidhorn

Maasvlakte 2 | Zuid-Holland

Kunstverdediging | Petten

Ontwikkeling Eemshaven | Groningen

Langsdammen | Tussen Wamel en Opheusden

Uitbreiding Schiphol | Haarlemmermeer

Ontwikkeling Blaakgebied | Rotterdam

Overkapping en ondertunneling A1 | Maastricht

 

PROJECTEN UIT HET VERLEDEN

 

Ontwikkeling Flevopolders | Flevoland

Oosterscheldedam | Zeeland

Dijkverzwaring Westerschelde | Zeeland

Aanleg Afsluitdijk | Noord-Holland en Friesland