De beste documentaires en series

Overzicht van mooie documentaires of informatieve series, zoals ik
die de laatste jaren bekeken heb. Via [ IMDb ] kom je bij de verdere
informatie hierbij. Het jaartal geeft aan in welk jaar de documentaire

is gepubliceerd. 

 

 1. Sound City [2013] [ IMDb ] 
  Over de studio die honderden lp/cd’s opnam via directe ‘live’-opnames.
 2. Bowling for Columbine [2002] [IMDb]
  Over de waanzin van het Amerikaanse wapenbezit.
 3. Chernobyl [2019] [ IMDb]
  De dramatische ontploffing van een kerncentrale in beeld gebracht.
 4. What the Health [2017] [ IMDb ]
  Over de verwevenheid van gezondheid en de farmaceutische industrie.
 5. Archibelge [2015] [ IMDb ]
  Over de lelijkheid van de Belgische architectuur.
 6. Classic Albums | Fleetwood Mac – rumours [1997]
  Hoe echtelijke ruzies tot een prachtig album hebben geleid.