Toetsprogramma WinToets | 1993-2019


Dit is het project waar ik de afgelopen 25 jaar de meeste tijd heb gestoken en dat ik vanaf 1997 commercieel heb uitgebracht. Al 25 jaar komt er elke paar maanden een update uit van het offline toetsprogramma WinToets. En dat doen we dus al sinds 1993! WinToets is hiermee één van de langst in de handel zijnde educatieve programma's én een programma waarvan het aantal gebruikers nog groot blijft. Er zijn enkele belangrijke grote upgrades verschenen in de loop van de jaren:

 

[1.1] WinToets is in 1993 op de markt gekomen als versie 1.1. Met deze versie was slechts één toetsvraagtype mogelijk, het programma kende al interne metadatering en ondersteunde drie toen bekende multimediale bronsoorten. Deze versie wordt niet meer ondersteund.

Meer over deze versie 1: [ klik hier ]

 

[2.0] In 1998 verscheen versie 2.0 en die is uitgebouwd tot versie 2.2 in 2002. Dit was de laatste 16-bitsversie van het programma. Deze versie wordt niet meer ondersteund.

Meer over deze versie 2: [ klik hier ]

 

[3.0 Standaard] In augustus 2002 verscheen onze eerste 32-bitsversie, die nu nog heet: 3.0 Standaard. Deze versie wordt niet meer ondersteund.

 

[3.0 PRO] In 2003 kwam de meer uitgebreide versie 3.0 PRO op de markt. Deze versie heeft gezorgd voor een enorme uitrol over Nederland. In het voortgezet onderwijs is het WinToetsformaat het defacto standaardformaat voor toetsen. Nieuw waren onder meer de lay-outs en export naar html en elo's. Deze versie wordt niet meer ondersteund.

 

[3.1 PRO] September 2005 is dan versie 3.1 PRO verschenen, als zeer uitgebreide upgrade. Gezien de grote support van deze versie door uitgeverijen, verwachten we een 100% gebruik van WinToets in het voortgezet onderwijs en een zeer snelle uitrol in andere schooltypen, bedrijven en instellingen. Deze versie wordt niet meer ondersteund.

Meer over deze versie 3: [ klik hier ]

 

[3.1 WEB] April 2006 verschijnt de online versie van WinToets, die exports uit 3.1 PRO met bronnen en al kan inlezen en analyses naar WinAnalyse 3.1 kan sturen. De WEB-versie maakt deel uit van ons Jinny cms, in gebruik bij een reeks van scholen en instellingen.

 

[4.0 WEB] Maart 2007 is de nieuwe online versie van WinToets verschenen, waarin nu toetsen gemaakt, afgenomen en geanalyseerd kunnen worden. Ook is er een toegangsportal voor de cursisten. 

 

[4.0 PRO] Maart 2008. Opvolger van 3.1 PRO, gratis (voor de lengte van het nog lopende abonnement) voor wie overgaat van 3.1 PRO naar 4.0 PRO. 

 

[4.0 EXPERT] Dit was de uitgebreidere versie van 4.0 PRO, met opdracht-, games- en doe-vraagtypes, sprongmogelijkheden, export naar Flash/SCORM voor gebruik binnen elke elo en veel meer. Deze versie wordt tot einde 2019 ondersteund.

Meer over deze versie 4: [ klik hier ]

 

[4.0.100] September 2009. Feestelijk moment rond het uitkomen van de 100e versie 4.0. Met nieuw onderdeel WTMonitor, >170 nieuwe Flashlay-outs, ondersteuning van spraaksoftware, beginners- en gevorderdenmodus en veel meer.

 

[4.0.190] In december 2009 vond men in versie 4.0.110 het nieuwe TSTx-formaat van de 'wintoetscontainer'. Nieuwe mogelijkheden met Cricket stemkastjes. Uitkomen van WinToets LE, een lightversie voor enkel het kunnen afnemen van toetsen. September 2011 waren we gevorderd tot versie 4.0.190, januari 2015 tot 4.0.291.

 

[QuizPlanet] Najaar 2011. Het kleine zusje van WinToets, voor starters en andere doelgroepen. QuizPlanet maakt straks ook deel uit van WinToets 5 EXPERT en 5 SUITE.

[5.0] Juni 2015 verschenen. Versie 5.0 werkt naadloos samen met onze cloudoplossing Quayn en kent een HTML5-player bij de exports voor online.

 

[5.0.215] Voorjaar 2019 verschijnt de voorlopig laatste update van WinToets 5: [ klik hier ]

 

[6.0] Gaat begin 2020 verschijnen onder de nieuwe naam QuaynOffline. Het zal enkel nog een ondersteunende rol hebben bij de online applicatie Quayn, die bij DRP sinds 2011 op de markt is. [ klik hier ]